Adresas: 
K. Donelaičio 22 A, LT-74181 Jurbarkas
Tel.: +370 447 72297

Internetinė svetainė: 
http://www.nykstukas.eu

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Tauragės apskr. Jurbarko r. sav.
Ugdymo programos

Ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdomas pagal lopšelio – darželio „Ikimokyklinio ugdymo programą“, suderintą su Jurbarko rajono savivaldybės švietimo skyriumi ir patvirtintą įstaigos direktoriaus. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ugdomi pagal „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Visose amžiaus grupėse į ugdymo procesą integruojama „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa“, sveikatos ugdymo programa „Sveikatos ABC“.

 

Vienas iš svarbiausių darželio prioritetų – vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas. Daug dėmesio skiriama vaikų grūdinimui oru ir vandeniu, judriajai veiklai lauke ir grupėse. Atnaujinami ir papildomi naujomis priemonėmis grupių judrieji kampeliai. Visose grupėse įruošti arbatos kampeliai. Čia kvapnią arbatą su medumi gera gerti kai lauke dargana ar šalta. O geriant diskutuojame apie tai, kas sveika, o kas kenkia sveikatai, išmokstame pažinti vaistažoles, sužinome jų naudą, pailsime, atsipalaiduojame. Kad vaikai pamiltų knygą, lavintųsi jų rankutės, stiprėtų noras išmokti skaityti ir rašyti, jie skatinami kurti ir patys užrašyti pasakėles, eilėraštukus. Juk labai smagu savo paties parašytą pasaką pamatyti didelėje grupės knygoje, o dar smagiau žinoti, kad ją skaitys kiti vaikučiai.
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse į ugdymo turinį integruojama „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa“. Taip pat į ugdymo procesą integruojamos įstaigos pedagogų parengtos programos: sveikatos ugdymo programa „Sveikatos ABC“, olimpinio ugdymo programa „Nykštukų kelionė Olimpo link“. Vaikomas su kalbos ir komunikacijos vystimosi, elgesio ir ugdymosi problemomis teikiam logopedo, psichologo pagalba. Lopšelyje-darželyje teikiamas papildomas ugdymas: šokio studijos veikla, teatro studijos veikla, etnografinis ansamblis „Volungėlė“

 

 

Į ikimokyklinio ugdymo grupes ugdytiniai priimami nuo  vienerių metų iki 5/6 metų. Į priešmokyklinio ugdymo grupes ugdytiniai priimami nuo 5/6 metų.