Adresas: 
K. Donelaičio 22 A, LT-74181 Jurbarkas
Tel.: +370 447 72297

Internetinė svetainė: 
http://www.nykstukas.eu

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Tauragės apskr. Jurbarko r. sav.
Apie mus
Lopšelis-darželis „Nykštukas” turi ilgą savo kilmės istoriją. Pasak Floridos Čelkytės – Afoninos, prieškarinio laikotarpio Jurbarko burmistro pavaduotojo, garsaus knygynėlio savininko K.Čelkio dukters, mieste apie 1938 m.veikė Šv.Vincento draugijos darželis, įsikūręs Donelaičio gatvėje.Jį lankiusiai poniai Floridai jis paliko pačius gražiausius vaikystės prisiminimus. Čia buvo ne tik žaidžiama, mokomasi rašyti ir skaityti, bet ir reikalaujama susikaupti. Karo metu (1941 – 1945m.) darželio veikla nutrūko. Apie 1956 metus darželis persikėlė į dabartinę Valančiaus gatvę. Plečiantis miestui darželis negalėjo tenkinti gyventojų poreikių leisti vaikus į darželį. 1977 metų vasario mėnesį Valančiaus gatvėje veikęs darželis persikėlė į naujai pastatytas dabartines patalpas, esančias K.Donelaičio gatvėje. Čia lopšelis – darželis savo veiklą tęsia iki šiol.
         
Veiklos kryptis - sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo ugdymas nuo mažens. Lopšelis – darželis „Nykštukas“ yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo  narys,  projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ projekto dalyvis, Lietuvos futbolo federacijos programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekto „Futboliukas“ dalyvis.
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai". Lopšelis - darželis dalyvauja programoje "Pienas vaikams".
 
Vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas” vizija – palankios sąlygos ugdytinių saviraiškai, saviugdai, saugi ir sveika aplinka, padėsianti atrasti ir perimti svarbias gyvenimo vertybes ir tapti sveikais, stipriais, aktyviais žmonėmis.

Lopšelio-darželio misija – ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, bendražmogiškų vertybių atsiskleidimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje ugdymas.

Įstaigos unikalumas – veiklos viešumas, demokratiški pedagogo – ugdytinio – šeimos narių tarpusavio santykiai, kur pedagogine sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, grindžiama pasirinkimo laisve.
 
Darželio darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val. Dirba dvi budinčios grupės: viena nuo 6.30 val. iki 17.30 val., kita – nuo 7.00 val. iki 19.00 val.
Direktorė: Irena Bertulienė